Formulari

Punëtoritë "Debato për Kulturë" zgjasin 5 orë dhe mbahen tek Teatri ODA në Prishtinë. Transporti, ushqimi dhe pijet sigurohen nga TOKA!


Mësimdhënësi përgjegjës duhet të sigurohet që nxënësit të marrin pëlqimin nga prindërit e tyre para punëtorisë dhe t`i shoqërojë nxënësit përgjatë kohës së punëtorisë.


Nëse keni pyetje të tjera, luteni të kontaktoni në: info@toka-ks.org


Punëtoritë "Debato për Kulturë" financohen nga Swiss Development Cooperation dhe implementohen nga OJQ TOKA.

Qyteti

Shkolla

Orari i punëtorisë? Ju lutem zgjedheni vetem njerin nga opsionet, cilido qe eshte i lire.

Klasa/Paralelja

Kujdestari/ja

E-mail

Nr. Telefonit

Sa nxënës janë në klasën tuaj?

Koment shtesë

Ju lutemi sigurohuni që para se të shtypni butonin Dërgo, t'i keni shkarkuar tri dokumentet e mëposhtme.