Shkëmbimet ndërkombëtare

Programet tona të shkëmbimit ndërkombtar janë të dizajnuara për t'a lidhur rininë kosovare me rininë e vendeve të tjera, dhe të stimulojnë iniciativën e shërbimit vullnetar.