Shkëmbimet Ndërkombëtare

Programet tona të shkëmbimit ndërkombëtar janë të dizajnuara për të lidhur rininë kosovare me rininë e vendeve të tjera dhe të stimulojnë iniciativën e shërbimit vullnetar.