TË SHTUNËN FILLOI KAMPI NDËRKOMBËTAR I TOKAS!

Të shtunën filloi kampi ndërkombëtar i TOKAs! Të rinjë nga Kosova, rajoni, Europa dhe Amerika janë duke mësuar për mbijetesën në natyrë, duke njohur njëri-tjetrin dhe kulturat e tyre. Poashtu, duke u argëtuar po zhvillojnë shkathtësi të ndryshme sikur ato të hudhjes së shtizës, punës në grup dhe komunikimit.

Për Facebook, kliko këtu!