NËSE DËSHIRON EDHE TI TË BËHESH SUPER-VULLNETAR SE RREZONI

Nëse dëshiron edhe ti të bëhesh Super-Vullnetar si Rrezoni, apliko për kampin 'DIZAJNI DHE NATYRA' deri me 3 gusht këtu → http://toka-ks.org/kampi-design-nature/