30% E KAMPISTËVE TË TOKAS BËHEN SUPER-VULLNETARË!

Kampet përveç kënaqësi e mësim, janë dhe inspirim! 30% e kampistëve të TOKAs bëhen Super-Vullnetarë dhe kontribojnë në komunitetin e tyre përmes vullnetarizmit edukativ.