SUPER-VULLNETARËT SI PJESË TË AKTIVITETEVE TË VULLNETARIZMIT EDUKATIV KANË IDEUAR HARTËN E QENDRËS PËR LEHTËSIM TË ORIENTIMIT TË KAMPISTËVE TË ARDHSHËM!

Kampet e TOKAs do të mbahen në Qendrën Rekreative Gërmia. Super-Vullnetarët si pjesë të aktiviteteve të vullnetarizmit edukativ kanë ideuar hartën e qendrës për lehtësim të orientimit të kampistëve të ardhshëm. Një moment nga vendosja e hartës.