APLIKO PËR SHKËMBIMIN RINOR IOWA-KOSOVA!

Për të aplikuar për shkëmbinin rinor Iowa-Kosova, ju lutem klikoni këtu: APPLY HERE.

Njohna e gjuhës angleze është e domosdoshme, prandaj aplikimi bëhet vetëm në gjuhën angleze.

Shënim: Afati i fundit për aplikim është me 25 shkurt.