PËRFUNDOI ME SUKSES PROJEKTI I PARË I KAMPANJËS "NDRYSHONI SHKOLLA"!

Është realizuar me sukses projekti i parë i kampanjës “Ndryshoni Shkolla”!

Kampistët e TOKAs të cilit ishin pjesë e kampit “Rajonal”, ndërtuan dollape nga druri dhe ulëse të recikluara nga shportat e pijeve duke krijuar një kënd leximi për nxënësit e shkollës “Nëna Terezë” në fshatin Teneshdoll të Komunës së Prishtinës.

Idea për kënd leximi ishte e mësimdhënëses Ariana Baxhaku, ndërsa u realizua nga 40 kampistët e TOKAs nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Greqia, gjatë sesioneve të vullnetarizmit edukativ në kampin “Rajonal”.

Kampistët përveç argëtimit dhe socializimit, ata zhvilluan shkathtësitë e punës me dru, ngjyrosjes, planifikimit dhe bashkëpunimit, krejt kjo duke kontribuar për shoqëri.

//Ky kamp financohet nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Kampi poashtu përkrahet nga organizata botërore për natyrë WWF Adria dhe Komuna e Prishtinës.