PËRFUNDOI ME SUKSES PROJEKTI I KATËRT I KAMPANJËS "NDRYSHONI SHKOLLA"!

Është realizuar me sukses projekti i katërt i kampanjës “Ndryshoni Shkolla”!

Kampistët e TOKAs të cilit ishin pjesë e kampit “Ndërkombëtar”, ndërtuan ulëse nga druri dhe betoni si dhe mbollën vazo me lule për nxënësit e shkollës fillore “Dardania” në Pejë.

Idea për përmirësimin e oborrit me ulëse dhe vazo me lule ishte e mësimdhënëses Merita Kelmendi Dervishaj, ndërsa u realizua nga 40 kampistët e TOKAs nga Kosova, Shqipëria, Amerika, Franca, Maqedonia, Izraeli dhe Palestina, gjatë sesioneve të vullnetarizmit edukativ të kampit.

Kampistët përveç argëtimit dhe socializimit, ata zhvilluan shkathtësitë e punës me dru, ngjyrosjes, planifikimit dhe bashkëpunimit, të gjitha këto duke kontribuar për shoqëri.

//Ky kamp u financua nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Kampi poashtu u përkrah nga organizata botërore për natyrë WWF Adria dhe Komuna e Prishtinës