KAMPI I FUNDIT I "SUPER-VULLNETARËVE" PËRFUNDOI ME SUKSES!

Ka përfunduar kampi i fundit i sivjetshëm i “Super-Vullnetarëve” me sukses!

40 të rinj nga Hani i Elezit kaluan një vikend plot aventura në kampin e “Super-Vullnetarëve” i cili është mbajtur në Hanin e Elezit. Të rinjtë pjesëmarrës krijuan shoqëri dhe bënë aktivitete të ndryshme edukative dhe argëtuese, kështu duke zhvilluar shkathtësitë e komunikimit, bashkëpunimit dhe mendimit kritik.

Ata po ashtu përfunduan projekte të vullnetarizmit edukativ duke përmirësuar hapësirat e shkollës së mesme “Dardania” në Han të Elezit ku ndërtuan këndin e leximit, vizatuan murale, vendosën thënie motivuese në shkallët e shkollës si dhe vendosën shportat për riciklim.

//Ky kamp u financua nga kompania Sharrcem si pjesë e përgjegjësisë sociale të korporatës.