PO PËRMBYLLIM NJË VIT TË SUKSESSHËM!

Vitin 2018 e lamë pas me shumë suksese!

Deri tani rreth 15,000 të rinj kanë qenë pjesë e programeve tona dhe më shumë se 20,000 orë punë vullnetare u janë dedikuar përmirësimit të shkollave dhe hapësirave publike nga Super-Vullnetarët dhe kampistët tanë.