MBI 500 APLIKACIONE TE PRANUARA!

Kemi pranuar më shumë se 500 aplikime për pozitat Trajner/e, Udhëheqës/e e ekipit, Ekspert/e për korniza vlerësuese, Asistent/e për komunikim dhe projekte!

Jemi duke u shqyrtuar secilin aplikim me kujdes. Ju lusim për mirëkuptim që nuk do të mund të ju përgjigjemi të gjithëve.

Nëse brenda 2 javëve nuk merrni asnjë përgjigje nga ne, atëherë ju falenderojmë për aplikim dhe ju inkurajojmë të aplikoni përsëri në të ardhmen.

Vetëm aplikantët e ftuar në listën e shkurtë për hapat e mëtutjeshëm për rekrutim do të kontaktohen.

Suksese!