"T'I FUQIZOJMË VAJZAT!" PËRGATIT VAJZAT PËR TREGUN E PUNËS!

Projekti “Ti fuqizojmë vajzat!” synon aftësimin e vajzave të klasave të 10-ta dhe 11-ta të zonave rurale për punësim, duke iu zhvilluar atyre shkathtësi të ndryshme që ju rrisin mundësitë për t’u bërë pjesë e tregut të punës në Kosovë.

Këtë javë, mbi 500 pjesëmarrëse të regjistruara po ushtrojnë të menduarit kritik, zgjidhjen e problemeve dhe menagjimin e presionit nga shoqëria përmes aktiviteteve të programit.

//Faleminderit Millennium Foundation Kosovo për përkrahjen e projektit!