Linku per aplikim per te gjitha pozitat sipas komunave

Komuna Prishtinë:

Organizata TOKA – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pr/1.TOKA_Pr.docx

Open Data – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pr/

BONEVET – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pr/3.BONEVET_Pr.docx

Sbunker – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pr/4.Sbunker_Pr.docx

Sogody – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pr/5.Sogody_Pr.docx

The Ideas Partnership – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pr/6.TIP_Pr.docx

 

Komuna Prizren:

 

Down Syndrome Center - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pz/1.DSC_PZ.doc

Nevo Concept - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pz/2.Nevo_Koncepti_PZ.docx 

Nevo Concept - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pz/2.1Nevo_Koncepti_PZ.docx 

NZ Atelier - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pz/3.NZAtelier_PZ.docx 

THY - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pz/4.THY_PZ.docx 

Ec Ma Ndryshe – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Pz/5.ECMANDRYSHE_PZ.docx 

 

Komuna Suharekë:

 

Handikos – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Sh/1.HANDIKOS_SH.docx

Koposhti “ORA” - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Sh/2.KopshtiOra_SH.docx

Diana E - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Sh/3.Diana_SH.docx

Radio VALA - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Sh/4.Radio_SH.docx

Kryqi i Kuq - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Sh/5.KryqiKuq_SH.docx

Suhareka Wine -http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Sh/6.SuharekaWine_SH.docx

Kadastër dhe Gjeodezi - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Sh/7.Gjeodezi_SH.docx

Qendra e Autizmit - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Sh/8.Qendra_SH.docx

Nevo Koncept - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Sh/9.NevoKoncept_SH.docx

 

Fushë Kosovë:

 

The Ideas Partnership - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Fk/1.TIP_FK.docx

DEINDE – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Fk/2.DEINDE_FK.docx

 

Komuna Lipjan:

 

Salloni Buqja - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Lp/1.Buqja_LP.docx

Kryqi i Kuq - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Lp/2.KryqiKuq_LP.docx 

Qendra e Autizmit - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Lp/3.Qendra_LP.docx 

LYC - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Lp/4.LYC_LP.docx 

POLIS - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Lp/5.POLIS_LP.docx 

The Ideas Partnership – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Lp/6.TIP_LP.docx 

 

Komuna Drenas:

 

KVRL – http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Dr/1.KVRL_DR.docx 

Handikos - http://toka-ks.org/uploads/files/2019/June/20/Dr/2.Handikos_DR.docx