JEMI DUKE PUNUAR NË WEB-FAQE!

I dashur vizitorë,
Jemi duke punuar në web-faqen tonë të re, andaj mund të mungojnë informata dhe të ketë gabime.
Ju lusim që gjatë kësaj periudhe të informoheni nga faqja jonë e Facebookut apo Instagramit.
Gjithë të mirat,
Ekipi i TOKAs