Bordi

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve janë sikur prindërit tonë që gjithmonë na përkrahin dhe na ndihmojnë kur duhet të marrim vendime të mëdha për organizatën.