Donatorët

Për krijimin e programeve edukative dhe fuqizuese si tonat kërkohen shumë burime. Një pjesë e rëndësishme e përkrahjes që e bën të mundur punën tonë vjen nga organizata donatore të ndryshme. Faleminderit, sidomos donatorëve tanë strategjik, që na ndihmojnë në zhvillimin e programeve inovative për rininë Kosovare.