Partnerët

Për krijimin e programeve edukative dhe fuqizuese si tonat kërkohet shumë punë ekipore me organizata dhe institucione tjera, vendore si dhe ndërkombëtare. Faleminderit, sidomos partnerëve tanë strategjik, që na ndihmojnë në zhvillimin e programeve inovative për rininë Kosovare.