Duresa Tafa

DEMOS-TI Trajnere

Unë jam trajnere dhe përgjegjëse për pjesën organizative të punëtorive të demokracisë së projektit "Demos-Ti". Në punën që bëj, empatia dhe fleksibiliteti ma mundësojnë që të arrijë sukses.

Unë kam përfunduar studimet në fushën e integrimeve evropiane, mirëpo dy vitet e fundit jam fokusuar në fushën e edukimit jo-formal.

Fakti që çdo ditë arrij të sjellë dicka të re dhe produktive në mendjen e rreth 30 personave brenda ditës, duke i trajtuar të gjithë me kujdes, dashuri, mirësjellje dhe sinqeritet më motivon jashtëzakonisht në punën e përditshme që bëj. 

Thënia e preferuar: "Atë që po kërkon, është duke të kërkuar ty" - Rumi.