Rreze Hoxha

Koordinatore e Projektit - Project Coordinator

Rrezja është psikologe. Ajo është Koordintore e Projekteve në TOKA ku ka qenë e përfshirë në projekte të ndryshme, si zyrtare e projektit, trajnere, udhëheqëse e ekipit e menagjere e pjesëmarrësve. Rrezja poashtu është alumni në këshillin rinor të Ambasadës së Amerikës në Prishtinë, ku për një vit ka shërbyer edhe si zëvendës presidente këshillit.

Ajo është aktivisht e angazhuar në projekte me fokus shëndetin mendor dhe edukimin jo formal në rininë kosovoare.

Rrezja është aktivitste e të drejtave të gruas dhe edukimit të fëmijeve me fokus të përgjithshëm në të drejta të njeriut.