TË KUPTOJMË DHE EKSPLOROJMË NATYRËN

OJQ ERA, Pejë

Nga: Suzanne Sontag

Koordinatore e projekteve

5 ambientalistë të përkushtuar të së ardhmes patën rastin të lidhen me natyrën. Përmes një kombinimi të zhvillimit personal dhe eksplorimit, këta nxënës mësuan programe ambientaliste, i përcjellën këto shkathtësi tek nxënësit më të rinj, dhe vendosën se si do i përdornin këto shkathtësi në të ardhmen.

Këta nxënës patën shansën të mësojnë për veten dhe mjedisin e tyre në mënyrë që t'i zbulojnë motivet e tyre personale. Dia nxënës vendosën të udhëheqin kampet e tyre ambientaliste, disa dëshiruan të vazhdonin punën vullnetare me ERA, të tjerët do i kthejnë programet që i mësuan në komunitetet e tyre që të shpërndajnë vetëdije për mjedisin dhe punën vullnetare.

Në këtë projekt nxënësit mësuan aftësi lehtësuese, shkathtësi në mjedise të jashtme, si ta motivojnë dhe inkurajojnë rininë, dhe elementet e shkrimit të projekt-propozimeve. Të gjitha këto do të jenë shumë të vlefshme për këta nxënës teksa ata mendojnë për të ardhmen.