KËNDI I MATEMATIKËS

Shkolla fillore "Hilmi Rakovica", Kodra e trimave

Nga: Suzanne Sontag

Koordinatore e projekteve

Çka është një kënd i matematikës? Shkolla "Hilmi Rakovica" krijoji një hapësirë të sigurt ku të rinjtë mund të mësojnë matematikën përmes lojërave të ndryshme dhe aktiviteteve interaktive. Ky projekt mbështetet në punën e 30 nxënësve të shkollës fillore që i mbështesin nxënësit më të vegjël duke udhëhequr aktivitete interaktive në Këndin e tyre të ri Matematikor. Nxënësit më të rritur, secili me rradhë punuan pas mësimit në mënyrë që 50 nxënës më të vegjël që vijnë të entuziazmuar të përfitojnë nga ta.

Përmes aktiviteteve të këtij projekti, të rinjtë mësojnë për aftësitë e lidershipit, organizimit, zgjidhjes së problemeve dhe kreativitetit. Nxënësit e shkollës fillore të lartë, së bashku me ata të shkollës fillore të ulët forcojnë aftësitë matematikore përmes ushtrimeve argëtuese.


Aktivitetet e Këndit Matematikor përfunduan në fund të vitit të kaluar shkollor, por ky vit i ardhshëm ka plan të përfshijë edhe një Kënd Letërsie. Këta nxënës do të jenë të motivuar të vazhdojnë mësimin dhe të jenë liderë në shkollën e tyre.?