TË MËSOJMË DUKE PUNUAR

Shkolla fillore "Nazim Gafurri", Prishtinë

30 nxënës të shkollave fillore u bënë krijuesit e oborrit të shkollave të tyre. U mbollën 60 pisha dhe më shumë se 3 shtretër si dhe u instalua një sistem vaditës që përfshin shumicën e terrenit të shkollës. Nxënësit u mbështetën nga profesorët e universitetit, nxënësit e shkollave të mesme nga një shkollë profesionale, si dhe mësuesit e tyre.

Ky projekt krijoi një hapësirë ??për të rinjtë e të gjithë shkollës për të shijuar më shumë kohën e tyre. Pemët e mbjella rritën privatësinë e shkollës, mbjellja e luleve rriti aftësitë e të rinjve dhe zbukuroi oborrin shkollor, si dhe instalimi i një sistemi ujitës revitalizoi një burim që ishte thyer për vite dhe rriti qëndrueshmërinë e rritjen e bimëve rreth shkollës.

Këta nxënës zhvilluan aftësi praktike rreth mjedisit, kopshtarisë, si dhe aftësi teknike për zbukurimin e hapësirës së tyre në natyrë dhe vendosjes në sistemin e ujitjes. Të armatosur me aftësitë e tyre të reja, studentët e përfshirë në këtë projekt do të vazhdojnë t'i japin përsëri komunitetit të tyre shkollor dhe të mirëmbajnë oborrin e tyre të bukur sepse e dinë përpjekjen që është dhënë për të.