LEON TOPLICA

Supervullnetar

Unë jam Leon Toplica, jam 17 vjeç dhe vijoj mësimet në "The British School Of Kosova". Në kohë të lirë, më pëlqen të lexoj dhe të luaj basketboll. Vullnetarizmi është një mundësi shumë e mirë për zhvillimin e një personaliteti si dhe socializimin me njerëz të ndryshëm.