DRIN ÇELA

Supervullnetar

Unë jam Drin Çela, jam 17 vjeç dhe nxënës i gjimnazit "Sami Frasheri". Synimi im është të njoh dhe të punoj  me sa më shumë njerëz dhe përmes kësaj të krijoj një diapazon të gjerë të dijes dhe eksperiencave.