VALENTINA GOCA

Unë jam Valentina, jam 18 vjeqare, jetoj në Ferizaj , jam duke studiuar në fakultetin filozofik-departamenti sociologji viti i parë .Gjatë kohës së lirë lexoj dhe vrapoj .Arsyeja pse bëj punë vullnetare është për të dhënë kontributin tim në shoqëri.Të bësh punë vullnetare të ndihmon të njohesh veten më mire dhe t'i njohësh aftësite që ty të dallojnë nga të tjerët.