Emisioni i 15-të, (1) Faqeshënues të librit (2) Gjetje fjalësh

Në rubrikën e fundit ju kemi sjellur aktivitete atraktive përmes së cilave mund të shprehni kreativitetin e juaj duke krijuar faqeshënues (bookmark) për libra.

Për të parë se çfarë aktivitete interesante do të kemi sot, na ndiqni sot pas pak nga ora 8:30 në Klan Kosova!

Udhëzimet e aktiviteteve mund t'i gjeni këtu http://hyperurl.co/tokmetoken15

Ju presim!