Emisioni i 27-rë, (1) Patate të verbëra (2) Mbi kokë dhe nën këmbë

Në rubrikën “TOK ME TOKËN” shënuam ditën botërore të mësimdhënësve!

Në këtë rubrikë ishin pjesëmarrës dy mësimdhënës së bashku me nxënësit e tyre të cilët provuan aktivitetet edukative në televizion.

“TOK ME TOKËN” ka për qëllim të argëtoj dhe të zhvilloj shkathtësi të ndryshme te të rinjtë e Kosovës!

Udhëzimet e aktiviteteve të kësaj rubrike mund t’i gjeni këtu: http://smarturl.it/tokmetoken27