Per ne

Misioni i TOKAs është që ta ndihmojë shoqërinë kosovare duke investuar në rininë e saj.

TOKA është e inspuruar nga puna e organizatave ndërkombëtare si Eden Project,Scouts dhe NuVu, të cilat aplikojnë metoda interaktive dhe aktive të edukimit të të rinjëve. Këto përfshijnë:

  • Programe të inspiruara nga natyra – duke pasë interakcion me ujin, tokën dhe gjallesat
  • Lojë dhe punë me materiale si druri, metali dhe tekstili
  • Programe kreative si aktrimi, muzika, literatura
  • Dhe shumë më shumë….

Një vlerë kyçe për TOKA është diverziteti, të cilin e stimulojmë dhe zhvillojmë ndërmjet pjesëmarrësve dhe hisedarëve që vijnë nga rrethana të ndryshme.

Duke marrë pjesë në programe të TOKAs, pjesëmarrësit…

  • Ndërtojnë vetbesimin dhe besimin në të tjerët
  • Mësojnë gjëra të reja
  • Zbulojnë pasionet dhe talentet e tyre