Partnerët

TOKA është e dedikuar që të ofrojë programe të kualitetit më të lartë, andaj bashkëpunon me ekspertë të përzgjedhur lokal dhe ndërkombëtar, duke përfshirë.

wwfWorld Wide Fund for Nature, International

dokufest_logoDokufest, Kosovë

Cinelive_B&W_HRCinelive, UK

125px-Prishtina-StemaKomuna e Prishtinës, Kosovë

KAP_logoKlubi Alpin Prishtina, Kosovë

Poticaj_hr-page-001

 

 

Poticaj, Kroaci dhe Kosovë