Je shtetas/e i/e Italisë dhe dëshiron të punosh në Kosovë për fuqizimin e rinisë? Nëse po, apliko për Shërbimin Vullnetarë Europian – European Voluntary Service (EVS)! Mosha: 18-30 vjet → http://www.scambieuropei.info/sve-kosovo-cittadinanza-attiva-giugno-2017/