Në pesë ditët e fundit ata punuan në grupe të dizajnit, zdruktharisë dhe mediave.
Si rezultat i punës së palodhshme të tyre, tani Qendra Rekreative Gërmia është më e shfytëzueshme për kampistët e ardhshëm!