Miqt e TOKAs

Giving

TOKA është organizatë jofitimprurëse, e cila të gjitha programet e saja i realizon për ta avancuar shoqërinë e Kosovës – duke investuar në rininë e saj.

Nëse mendoni se ky është një mision është me vlerë, ju ftojmë që ta përkrahni punën tonë.

Atë mund ta bëni në mënyra të ndryshme:

  • Donacion monetar apo të mallrave/shërbimeve
  • Punë vullnetare
  • Promovim
  • Apo diçka tjetër që mund t’ju bie ndërmend

Varësisht nga niveli i kontributit, për t’ju falënderuar për përkrahjen tuaj, miqve të TOKAs i ofrojmë:

  • Një ose më shumë vende me prioritet në regjistrim për kampet e TOKAs
  • Një ose më shumë vende pa pagesë në kampet e TOKAs
  • Promovim si përkrahës në komunikimet publike të TOKAs
  • Në rast të kontributeve më të mëdha, TOKA është e hapur për të shprëhur mirënjohje edhe në forma të tjera, sipas marrëveshjes