Të gjitha videot e bëra nga pjesëmarrësit tonë gjate verës 2015 mund t’i gjeni në këtë vegëz, ndërsa një përzgjedhje mund ta gjeni mëposhtë.

Dokufest

Kampet e Gërmisë

Kursi i snouboardit, Brezovicë