APLIKO PËR KAMPIN NDËRKOMBËTAR //2019 (MBYLLUR)

Shënim: Njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme, prandaj aplikimi është vetëm në gjuhën angleze. Ju lutem klikoni këtu për të aplikuar → http://toka-ks.org/En/kampet/496/apply-for-international-camp/.

//Kampi Ndërkombëtar financohet nga "Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën", financiuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Kampi poashtu përkrahet nga Programi Angazhimi për Barazi – E4E, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar – USAID dhe zbatuar nga Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim – ATRC, si dhe Komuna e Prishtinës.