APLIKO DHE "NDRYSHO SHKOLLA"!

Duke plotësuar formën e aplikimit më poshtë ju shfaqni interesim që gjatë kampeve të organizatës TOKA të realizohen idetë e projekteve tuaja për përmirësim të shkollës ku veproni.

Idetë e përzgjedhura do të realizohen nga rreth 40 vullnetarë si dhe stafi i organizatës TOKA.

Vini re:

- Plotësimi i kësaj forme nuk do të thotë se ideja juaj është përzgjedhur.
- Pas procesit të selektimit ne do të përzgjedhim idetë për realizim dhe do t'iu kontaktojmë përmes e-mailit.
- Kjo formë aplikimi është e hapur vetëm për personat të cilat kanë pranuar e-mail nga TOKA (të cilët kanë aplikuar në vitin 2018 për kampanjën "Ndryshoni Shkolla").

Afati i fundit për aplikim është me 17 maj 2019.

 

Afati i fundit për aplkim: 17 maj 2019!