Xhavit Rexhaj, Zëvendësminisër i Arsimit dhe Shkencës, përkrahë Vullnetarizmin Edukativ

Xhavit Rexhaj, Zëvendësminisër i Arsimit dhe Shkencës,  përmes kësaj video tregon për rëndësinë e Vullnetarizmit Edukativ dhe përkrahë zhvillimin e tij në Kosovë. 

Ky projekt mbështetet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, përmes Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut EIDHR.