Thirrje e hapur për trajnerë në modelin e punësimit të të rinjve one stop shop "My career from zero to hero"

Të gjithë ata që janë të interesuar që të aplikojnë në thirrjen për trajnerë të vizitojnë faqen në këtë link në gjuhën angleze: kliko këtu për të vizituar linkun