Kampi Ndërkombëtar

Pas një viti kampistët e Kampit Ndërkombëtar 2019 u ritakuan për të vazhduar shoqërinë aty ku e kemi lënë me shumë të reja, lajme e dashuri për njëri-tjetrin. Plot 40 pjesëmarrës nga 6 vende të ndryshme të botës u mbledhen edhe njëherë për të zhvilluar bashkë aftësitë dhe shkathtësitë e punës ekipore, kreativitetit dhe planifikimit. 

Ky kamp organizohet me përkrahje financiare të Bashkimit Evropian.