ERSTE Stiftung

Ne besojmë në një Evropë të bashkuar në një zonë shoqërore, kulturore dhe ekonomike pa kufinj, me gjithë bukuritë natyrore të llojllojshme, individualizmin dhe identitetet.

Fondacioni i bankës së kursimeve të parë Austriake, në shekullin e 19 ishte një iniciativë qytetare-shoqërore. I fuqizoi njerëzit që ta marrin fatin e tyre në dorë duke bërë dispozita për të ardhmen. Qasjet që i morrëm atëherë, janë bërë rrënjët e përkushtimit tonë.