Swiss Cooperation Office Kosovo

Duke filluar me asistencë humanitare në 1998, bashkëpunimi i Zvicrës me Kosovën ka arritur deri në mbështetje të tranzicionit dhe ka ndërtuar një partneritet të besueshëm të bazuar në interesa të përbashkëta. Strategjia e korporatës zvicrane 2017-2020 rrënjohet në marrëveshjet mes qeverisë së Zvicrës dhe Kosovës. Përfaqëson një përkushtim të madh për vazhdimin e mbështetjes së tranzicionit politik, shoqëror dhe politik në Kosovë, gjë që shton në arritjet e përparshme dhe prezencën e Zvicrës në Kosovë. Gjatë vitit, bashkëpunimi Zvicran-Kosovar është rritur dhe sot, Zvicra është partneri i tretë i Kosovës sa i përket zhvillimit bilateral.