Allianz KulturStiftung for Europe

Ky fondacion mbështet projektet kulturore për Evropën, sidomos me të rinj artistikishtisht dhe akademikisht të talentuar. Fondacioni ka për qëllim krijimin e hapësirave publike ku mund të zhvillohen dialogje ndërkulturore për projekte ndërkufitare, në mënyrë që të forcojë një shoqëri që mendon dhe vepron për një Evropë të bashkuar. Në vitet e radhës, fokusi shtrihet , përpos shteteve qendrore dhe jug-lindore evropiane, në pjesën Mediteriane. Alinaz Cultural Foundation u krijua në vitin 2000 si një organizatë jo-fitimprurëse në Munich, nga Janari i vitit 2012, zyrat qendrore të fondacionit gjenden në Berlin.