Clay and Diamons, UK

Si edukatorë dhe krijues të teatrit, ne bëjmë pyetje dhe zgjojmë kuriozitet në partnerët dhe audiencën tonë. Puna jonë na lejon që ta eksplorojmë njerëzimin dhe ta forcojmë komunitetin përmes bashkëpunimeve të hapura mes artistëve dhe shkencëtarëve.

në ADN-në tonë, ne jemi një organizatë edukative. Ne krijojmë mundësi për artistët dhe shkencëtarët të ndërtojnë eksperienca të gjalla dhe të mira për publikun e ri dhe të vjetër. Puna jonë inkurajon kuriozitetin dhe zbulon cilësi delikate për ata që angazhohen në të.