CLAYSS, Argetina

Misioni ynë

Të kontribojmë në rritjen e kulturave vëllazërore dhe pjesëmarrëse në Amerikën Latine përmes zhvillimit të projekteve edukative angazuese shoqërore.