SPPMD, Macedonia

SPPMD ose Këshilli për Ndalimin e Delikuencës së të rinjve dhe është një OJQ që po zhvillon një Klub të Rinisë, i cili merr pjesë në Programin e Rinisë në Aksion, duke organizuar evente dhe duke implementuar shumë projekte.
Kjo organizatë u formua nga një grup lokal dhe vullnetarë EVS nga prejardhje të ndryshme etnike, sociale dhe ekonimike.