Naim Robelli

Menaxher i Projekteve - Project Manager

Naimi sigurohet që të krijojë programe të mira edukative dhe që ato të implementohen suksesshëm në mënyrë që të arrihet sa ma shumë ndikim pozitiv tek të rinjtë. 

Ka studiuar Agroekonomi në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë. Në të kaluarën ka punuar në sektorin privat si menaxher i shitjes dhe më vonë edhe si trajner i basketbollit në Klubin Basketbollistik Sigal Prishtina për moshat e reja, punë e cila i ka ndihmuar të kuptoj çfarë i motivon të rinjtë. 

Naimi thellësisht beson që edukimi është njëri prej elementeve kyçe për të zhvilluar një shoqëri, veçanërisht edukimi jo-formal të cilin e aplikojmë në TOKA dhe është i bindur që mund të arrijë ndryshime pozitive në Kosovë.