Granit Zhubi

Menaxher i Zyrës dhe IT-së - Office and IT Manager

Graniti ka diplomuar në drejtimin e Shkencave Kompjuterike me theks në Softuerin Financiar. Ka më shumë se katër vjet përvojë në menaxhimin financiar, administratë dhe grante. Graniti siguron ngritje të kapaciteteve në aspektet financiare të organizimit dhe planifikimit strategjik. Ka ndjekur gjithashtu trajnime të ndryshme të menaxhimit financiar, raportimit dhe kontabilitetit. Pavarësisht fushës në të cilën është i specializuar, ai gjithashtu ka ndjekur aktivitete, trajnime dhe konferenca të ndryshme studentore jashtëshkollore.

Thënia e preferuar: "If you're offered a seat on a rocket ship, don't ask what seat! Just get on." - Sheryl Sandberg