Rreze Hoxha

Menaxhere e Projektit - Project Manager

Rrezja është psikologe. Ajo është Koordinatore e Projekteve në TOKA ku ka qenë e përfshirë në projekte të ndryshme, si zyrtare e projektit, trajnere, udhëheqëse e ekipit e menagjere e pjesëmarrësve. Rrezja po ashtu është alumni në këshillin rinor të Ambasadës së Amerikës në Prishtinë, ku për një vit ka shërbyer edhe si Zëvendës Presidente e Këshillit.

Ajo është aktivisht e angazhuar në projekte me fokus shëndetin mendor dhe edukimin jo formal në rininë kosovare. Rrezja është aktivitste e të drejtave të gruas dhe edukimit të fëmijëve me fokus të përgjithshëm në të drejtat e njeriut.