APLIKO PËR KAMPIN RAJONAL //2019 (MBYLLUR)

Shënim: Njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme, prandaj aplikimi është vetëm në gjuhën angleze. Ju lutem klikoni këtu për të aplikuar → http://www.toka-ks.org/En/weekend-camps/609/apliko-per-kampin-rajonal-2019/

//Kampi i Rajonal financohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” (ASSET), i cili financohet nga USAID, ndërsa zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp.