Klubet e Super-Vullnetarëve dhe Super-Qytetarëve po vijnë në shkollën tënde! Apliko tash!

A ke mendu se qysh kishe ndihmu në lagje, komunitet dhe shoqëri?
A ke ide apo plane, mirëpo nuk ke hapësirë me i shpreh dhe implementu?
A jeni mbledhë me shoqëri me diskutu dhe me mendu se qysh kishit fillu iniciativa të ndryshme?

Nëse jeni kreativ, keni energji dhe entuziazëm me i shndërru këto plane në realitet, atëherë klubet e Super-Vullnetarëve dhe Super-Qytetarëve janë për ty!

Kush mund të aplikojë?

- Të rinj të moshës 12-17 vjeç
- Të rinj që vijnë nga këto komuna mund të aplikojnë për klubet e Super-Vullnetarëve:

Prishtinë
Prizren
Obiliq

Kurse, të rinj që vijnë nga këto komuna mund të aplikojnë për klubet e Super-Qytetarëve:

Gjilan
Hani i Elezit
Kaçanik
Lipjan
Podujevë
Prishtina
Shtime
Vushtrri

- Të rinj që dëshirojnë të krijojnë shoqëri të re
- Të rinj entuziastë, të gatshëm të mësojnë gjëra të reja dhe të bëjnë ndryshim në komunitet

Nëse i përmbush këto kritere edhe ke dëshirë me i nda me të tjerët idetë e tua, atëherë APLIKO KËTU!

Aplikimi për t’u bërë Super-Vullnetarë është i hapur deri më 24/10/2021

Aplikimi për t’u bërë Super-Qytetarë është i hapur deri më 31/10/2021 


Klubet e Super-Vullnetarëve mbështeten nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, përmes Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut EIDHR.

Klubet e Super-Qytetarëve Aktiv janë pjesë e aktiviteteve ambientaliste dhe mbështeten nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) përmes Programit të saj “Human Rightivism” të implementuar nga CDF, si dhe nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës.